BETALING VIA UW ZIEKENFONDS 

Er telt slechts één ding: uw welzijn. Omdat Thuisverpleging De Kei aangesloten is bij het RIZIV hoeft u zich niet te bekommeren over de factuur van uw thuiszorg. Bent u in regel met uw ziekenfonds? Dan regelen wij de betaling van uw verpleging aan huis rechtstreeks met uw mutualiteit via de derdebetalersregeling. Dat is voor u dé garantie dat al uw energie naar uw comfort en genezing kan gaan.