Thuisverpleging in Mol en Balen

Verpleging aan huis nodig? Thuisverpleging De Kei (Mol en Balen) garandeert professionele verpleging aan huis aangepast aan uw noden.
Onze troeven?

  • waaier aan verpleegdiensten op maat
  • totaalpakket aan diensten
  • ervaren verpleegkundigen in elke specialiteit
  • grote flexibiliteit en bereikbaarheid

Missie en Visie

Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. Thuisverpleging De Kei stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheidzelfredzaamheideigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

Samenwerking tussen de zorgprofessional, de cliënt en haar ondersteuners staat bij  De kei  hoog in het vaandel. Iedereen die bij het zorgaanbod betrokken is wordt gestimuleerd actief mee te denken hoe de beste zorg aan een specifieke cliënt geboden kan worden. Zo ontstaan er creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen. Thuisverpleging De Kei  kan zo efficiënter en doelmatiger werken en de kwaliteit van zorg verhogen.

Visie

“Ieder mens is Uniek

Thuisverpleging groep De Kei  heeft ten visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen om eigen regie te geven aan hun leven. Wij staat voor, vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg.

Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen. Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij individuen zijn met unieke eigenschappen. Zorgverlening komt in aanmerking met het privédomein van mensen, waarbij de zorg in staat moet zijn om  open en vriendelijk te zijn, waarbij de zorgbehoevende kan worden begrepen als een unieke individu.

 Onder zorg verstaan wij  ondersteuning en alle vormen van dienstverlening die wij als organisatie bieden aan onze cliënten maar ook aan onze medewerkers. We maken hierbij gebruik van kennis, inzichten en vaardigheden en houden rekening met de cultuur waarbinnen onze cliënten en medewerkers leven en werken. Niet de ziekte, beperking (door ouderdom of anders) of handicap staat centraal, wij stellen de cliënt centraal op die wijze dat de mens met zijn of haar specifieke zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.

De gebundelde kracht van een team

Door te kiezen voor een ervaren team geniet u van een brede waaier aan zorgen én een permanente bereikbaarheid. U heeft altijd een aanspreekpunt als u daar behoefte aan heeft, ook in het weekend.

Derdebetalersysteem

Als zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn wij geconventioneerd volgens de tarieven van het RIZIV. Deze tarieven zijn oa terug te vinden op de website van het RIZIV. Wij werken via derdebetalersregeling.  De facturen kunnen steeds opgevraagd worden via www.patiëntenfactuur.be Als u bij een van de Belgische ziekenfondsen bent aangesloten, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV en wordt de betaling rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld. Voor sommige prestaties (oa oordruppels, oogdruppels niet post OP, avondbezoek is afhankelijk van zorgzwaarte, ...) wordt er geen vergoeding voorzien vanuit het RIZIV en zijn wij genoodzaakt om rechtstreeks aan de patiënt te factureren. Hierover informeren we de patiënt alvorens de zorgen op te starten.